Welke kosten bij aankoop en verhuur van een woning in Spanje

De BTW op nieuwbouw bedraagt 10%, hoewel het in sommige regio’s lager kan zijn.
Aan de Costa Calida bijvoorbeeld slechts 8%.

Daarbij komt ongeveer 3,5% voor de notaris, registratie, advocaat, aanvraag NIE en zegelrecht. 
In geval je een lening nodig hebt, komt daar 1% bovenop.

Welke belastingen betaal je nadien?

Naast de grondlasten (IBI) en de vuilnisbelasting (Basura), is er ook de niet-residententax die wordt berekend aan de hand van de kadastrale waarde.  Dit bedrag verschilt per gemeente.

Je mag rekenen op een IBI van 0.4 tot 0.95% van de kadasterwaarde per jaar, een even hoge belasting 2de verblijf en 100 euro aan huisvuiltax.

Wat als je verkoopt?

Globaal bekeken moet je 19% betalen op de winst, het verschil tussen de aankoop- en verkoopkosten, min de prijs voor de vergunde werken.  Ook je initiële registratiekosten of betaalde BTW mag je aftrekken. 

Er wordt ook tijdelijk 3% ingehouden om eventuele schulden te dekken.
Als die er niet of weinig zijn, of als er geen meerwaardebelasting verschuldigd is, kan je die terugvorderen, maar dat kan tot een jaar duren.

Wat als je verhuurt?

Ook hier moet je 19% betalen op je netto winst, het verschil tussen de huurinkomsten en alle kosten die je maakt, zoals IBI, basura, urbanisatiekosten, water, elektriciteit, je kredietlast, internet, tv, verfraaiingswerken enz.
Tevens mag je 3% van de constructiewaarde afschrijven.

Ook zal je een kwartaalaangifte moeten indienen. Hier kan onze advocaat als gestor optreden en dit voor jou regelen.

Let op! Niet elke gemeente verleent een huurlicentie!

Indien je wil gaan verhuren gaan we voor jou doelgericht zoeken naar projecten met verhuurlicentie.